Wat Datum Tijd Met wie en Waar
Lezing over allochtonen en gezondheidszorg Dinsdag 17 januari 12.00 uur Universiteit Wageningen, Wageningen
Conferentie Sociale top Maandag 23 januari 10.00 uur VNG en Rijk, Eindhoven
Lezing over allochtonen en kanker Maandag 23 januari 11.00 uur en14.00 uur Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Lezing over allochtonen en kanker Dinsdag 24 januari 11.00 uur en14.00 uur Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Open inloop voor allochtone patiënten en hun naasten Woensdag 25 januari 10.00 uur Inloophuis Haaglanden, Den Haag
Lezing over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Donderdag 2 februari 15.30 uur Laurens, Rotterdam
Lezing over allochtonen en kanker Zaterdag 4 februari 13.00 uur Inloophuis, Huis aan het water, Waterland en Inloophuis Wij Allemaal, Purmerend
Workshop over suikerziekte en allochtonen Woensdag 8 februari 11.00 uur Diabetescentrale, Amsterdam
Workshop over depressie Woensdag 15 februari 16.00 uur Depressie vereniging Nederland, Utrecht
Workshop over Diversiteit en gezondheid Donderdag 16 februari 13.00 uur Wij Eindhoven en SGAN, Eindhoven
Interview met SGAN bij RTV Discus Zaterdag 18 februari 11.00 uur RTV Discus en op TV Den Haag
Inloopspreekuur Woensdag 22 februari 10.00 uur Inloophuis Haaglanden, Den Haag
Symposium Duurzame Farmacotherapie Woensdag 22 februari 13.00 uur Radboud ziekenhuis, Nijmegen
Voorlichting over allochtonen en kanker Zondag 5 maart 11.00 uur HTIB, Leiden
Voorlichting over diabetes Vrijdag 10 maart 13.00 uur Turkse moskee Den Haag
Lezing over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Dinsdag 14 maart 14.00 uur Amphia ziekenhuis Breda
Les over allochtonen en kanker en rol van familie Vrijdag 17 maart 10.00 uur Erasmus universiteit, Rotterdam
Conferentie voor patiëntenorganisaties Donderdag 30 maart 10.30 uur Roche Nederland, Woerden
Conferentie over allochtonen en wijkteams Dinsdag 11 april 12.00 uur Movisie, Den Haag
Workshop over Multiculturele aspecten in de zorg Dinsdag 11 april 17.00 uur Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Les over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Woensdag 12 april 11.00 uur Erasmus universiteit, Rotterdam
Inloop voor allochtone patienten en hun naasten Woensdag 26 april 10.00 uur Inloophuis Haaglanden, Den Haag
Kanker en mantelzorg bij allochtonen Zondag 30 april 14.00 uur El Islaah en SGAN, Eindhoven
Voorlichting over zorg in Nederland Donderdag 4 mei 10.00 uur Turkse vrouwenvereniging, Helmond
Voorlichting over Diabetes Vrijdag 5 mei 13.00 uur Marokkaanse moskee, Gorinchem
Informatiebijeenkomst over gezondheid en allochtonen Zaterdag 6 mei 14.00 uur Inloophuis Haaglanden, Den Haag
Lezing over allochtonen en kanker Dinsdag 16 mei 16.00 uur Bovenij ziekenhuis, Amsterdam
Lezing over Allochtonen en Kanker Donderdag 18 mei 19.00 uur Inloophuis Pisa, Hoorn
Lezing over religie en rituelen bij moslims met kanker Woensdag 24 mei 18.00 uur Inloophuis Haaglanden, Den Haag
Conferentie landelijke cliëntenraden Vrijdag 2 juni 10.00 uur Platform CRAZ
Lezing over Allochtonen en Kanker Maandag 10 juli 18.00 uur Inloophuis Wij Allemaal, Purmerend
Inloop voor allochtone patiënten en hun naasten Maandag 4 september 10.00 uur Inloophuis Pisa, Hoorn
Les over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Dinsdag 5 september 13.00 uur Erasmus universiteit, Rotterdam
Lezing over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Maandag 9 oktober 14.00 uur Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk
Les over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Maandag 30 oktober 11.00 uur Erasmus universiteit, Rotterdam
Lezing over multiculturele aspecten in palliatieve zorg Donderdag  2 november 15.30 uur Laurens, Rotterdam
Lezing over multiculturele aspecten in de zorg Maandag 6 november 14.00 uur Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk
Lezing over multiculturele aspecten in de zorg Dinsdag 28 november 14.00 uur Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk

In 2017 wordt  twee volgende  grote projecten samen met  AMC, VUMC, IKNL, en PHAROS uitgevoerd.
Project 1.          Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat
Project 2.         Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

In Eindhoven zijn om de twee weken inloopspreekuur en lotgenotencontact bij Inloophuis de Eik.

In Hoorn start vanaf 1 april het inloopspreekuur en lotgenotencontact.

Daarnaast participeert SGAN in twee regionale Palliatieve Consortium (Noord-Holland/ Flevoland en Zuid-Holland-Zuid).

SGAN, zit in klankbordgroep GGZ in regio Den Haag.
SGAN, zit in twee cliëntenraden van twee gro+te ziekenhuizen (AMC en ERASMUS MC
SGAN, is lid van Patienten Federatie Nederland
Verder wordt door het hele land 35 voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd rondom diverse ziekten.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X