NAAM PROJECT SAMENWERKING MET ACTIVITEIT WANNEER STATUS
Lotgenotencontact Oudere migranten in Eindhoven Inloophuis de Eik, Catharine ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, OVAA, van Berkel,Wij Eindhoven en gemeente Eindhoven -Geven van training aan vrijwilligers-Realiseren van drie  lotgenotengroepen van Turks, Marokkaanse en Surinaamse ouderen Februari 2019 tot maart 2020 Project is gestart
Allochtonen en gezondheid in Eindhoven Inloophuis de Eik en gemeenteEindhoven Inloopspreekuur,Voorlichting en Patienten bezoek 2015 tot heden Project loopt
Trainen van Turkse en Marokkaanse mantelzorgers Markant  Amsterdam Trainen van 12 Turkse en 12 Marokkaanse mantelzorgers voor ondersteuning van allochtone patiënten in laatste levensfase 2018 tot 2020 Project gestart
Waardigheid in laatste levensfase voor migranten patiënten Amsterdam UMC Interviews met patiënten en onderzoek over gezondheidswaardigheid 2018 tot 2020 Project loopt
Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat Amsterdam UMC Ontwikkelen van programma en organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten 2018 tot 2020 Project loopt
Palliatieve zorg(ZonMw) AMC, VU, IKNLLandelijk Voorlichting, interviews enz. 2017 – 2019 Project loopt
Palliatieve zorg en allochtonen Consortium palliatieve zorg Noord-Holland Flevoland Voorlichting, onderzoek en interview 2017 – 2019 Projecten lopen
Les bij over Multiculturele aspecten in Palliatieve zorg Erasmus universiteit, LUMC, UMCU en diverse ziekenhuizen Lesgeven aan zorgverleners en geneeskunde studenten 2015 tot heden Projecten lopen
Informeren van migranten over ziektes en zorg in Nederland Migrantenorganisaties Informatie en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse ziektes 2010 tot heden Loopt
SGAN, participeert in twee regionale Palliatieve Consortium (Noord-Holland/ Flevoland en Zuid-Holland-Zuid)SGAN, zit in klankbordgroep GGZ in regio Den Haag

SGAN, participeert in klankbordgroep Prom-s

SGAN, zit in diverse cliëntenraden 

Al deze projecten wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Eindhoven, de Stichting Roparun, het VSB-fonds, het Philips de Jonghfonds, Stichting Willemien Cohen, Stichting Markant, AMC en Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in Nederland.   

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X