Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)

Wie zijn wij?

De Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een landelijke  patiëntenorganisatie. Een kennis- en adviescentrum op het terrein van gezondheidszorg voor zowel patiënten als voor zorgverleners.

SGAN komt op voor de belangen van allochtone patiënten en hun families.

De dienstverlening voor de patiënten is gericht op hun zelfredzaamheid door een actieve rol te spelen in  advisering, begeleiding en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg.

Daarnaast functioneert SGAN als een schakel tussen patiënten en gezondheidsorganisaties.

Waar staan we voor?

Ons ideale uitgangspunt is dat enerzijds zorgverleners zorgeloos hun weg weten te vinden in de leef- en taalculturen van allochtone patiënten. Aan de andere kant willen wij ervoor zorgen dat de allochtone bevolking van kennis wordt voorzien over de gezondheidszorg en veel voorkomende aandoeningen en dat de allochtone patië​​nten worden ondersteund bij hun ziekteproces.

De wereld van de gezondheidszorg is complex en voor allochtone patië​​nten kan dit nog lastiger zijn door bv. taalproblemen, onbekendheid met een ziekte of door een andere manier van omgaan met een ziekte vergeleken met autochtone Nederlanders. Hulp van mensen met dezelfde achtergrond kan daardoor heel waardevol zijn.

Dienstverlening en activiteiten

Allochtone patiënten en hun families

 • Inloopspreekuur voor vragen over allerlei ziektes
 • Lotgenotencontact
 • Belangenbehartiging en bevordering van zelfredzaamheid
 • Patiëntenbezoek voor morele en psychische steun
 • Doorverwijzing naar o.a. thuiszorginstellingen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

Zorgverleners /vrijwilligers

 • Informatievoorziening over cultureel religieuze factoren
 • Voorlichtingen
 • Training en scholing (ook e-learning)
 • Lezingen en workshops

Zorginstellingen en patiëntenorganisaties

 • Projectmatige samenwerkingsverbanden
 • Adviesvoorziening en begeleiding in omgaan met allochtone patiënten
 • Vertalingen van folders en flyers.

Heeft u als patiënt, naaste of als zorgverlener vragen?

SGAN kan u helpen met informatie over aandoeningen en behandelingen in samenhang met culturele en religieuze achtergronden van diverse allochtone groepen.  Ook bieden we nazorg of hulp  bij het zoeken van een ervaringsdeskundige, coach/trainer of een (allochtone) onderzoeker, die diverse talen spreekt en ervaring heeft binnen de zorg.

Heeft u vragen bel of mail gerust!

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X