Stichting Gezondheid
Allochtonen Nederland

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie, die werkt met vrijwilligers. Jaarlijks bieden wij ondersteuning en voorlichting aan gemiddeld 3000 niet-westerse patiënten en cliënten.

Welkom bij SGAN

Wij, bij Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN), zetten ons in om de Nederlandse gezondheidszorg toegankelijker te maken voor migranten. Wij bieden groeps- en individuele voorlichting aan patiënten en hun families, informeren zorgorganisaties over de cultuur en achtergrond van deze groepen en werken aan belangenbehartiging op nationaal niveau. We zijn ook lid van diverse samenwerkingsverbanden, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland, waarmee we samenwerken aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

Recente Nieuws

Blijf op de hoogte van onze laatste initiatieven en projecten

Marja van Berkel
Samenwerkingspartner SGAN

SGAN is van grote waarde in een tijd waarin de mening van de patiënt als steeds belangrijker wordt gezien, Zij vertegenwoordigt vele niet-westerse migranten en is een bruggenbouwer tussen hen en de Nederlandse gezondheidszorg.