Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland neemt het voortouw in het vergroten van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor niet-westerse migranten.

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) zet zich in om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor migranten te verbeteren. Met de steun van vrijwilligers biedt SGAN jaarlijks ondersteuning en voorlichting aan gemiddeld 3000 niet-westerse patiënten en cliënten. Door middel van groeps- en individuele voorlichting aan patiënten en hun families, alsmede het informeren van zorgorganisaties over de cultuur en achtergrond van deze specifieke groepen, streeft SGAN naar een inclusievere gezondheidszorg in Nederland.

SGAN is een patiëntenorganisatie die zich inzet voor de belangenbehartiging van migrantenpatiënten. Het is ook lid van diverse landelijke samenwerkingsverbanden, zoals Patiëntenfederatie Nederland.

Initiatieven

Een van de belangrijkste initiatieven van SGAN is het voorlichtingsprogramma, dat erop gericht is patiënten en hun families te informeren over de Nederlandse gezondheidszorg en hoe ze deze effectief kunnen gebruiken. Dit programma bestaat uit groeps- en individuele sessies waarin belangrijke informatie wordt gedeeld over gezondheidszorgdiensten, rechten van patiënten, en hoe men kan omgaan met cultuurverschillen in de zorg.

Bovendien informeert SGAN zorgorganisaties over de cultuur en achtergrond van niet-westerse migranten. Dit helpt zorgprofessionals om hun diensten beter af te stemmen op de behoeften van deze patiëntengroep.

Samenwerking

SGAN is lid van Patiëntenfederatie Nederland, een samenwerkingsverband dat zich richt op de belangenbehartiging van patiënten en consumenten. Door deze samenwerking kan SGAN invloed uitoefenen op beleidsniveau en bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg voor alle Nederlanders.


1 Comment.