SGAN en Patiëntenfederatie Nederland werken samen aan een project om de tolkentelefoon terug te brengen voor nieuwkomers en vluchtelingen.

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) werkt samen met Patiëntenfederatie Nederland aan een belangrijk project om de tolkentelefoon terug te brengen voor nieuwkomers en vluchtelingen. Deze service is van cruciaal belang om taalbarrières te overbruggen en ervoor te zorgen dat nieuwkomers en vluchtelingen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben.

Belang van de Tolkentelefoon

Taal is vaak een grote barrière voor nieuwkomers en vluchtelingen in Nederland. Zonder voldoende kennis van de Nederlandse taal is het moeilijk om te communiceren met zorgverleners, waardoor het risico op misverstanden en suboptimale zorg toeneemt. De tolkentelefoon is een service die telefonische tolkdiensten biedt, waardoor nieuwkomers en vluchtelingen in hun eigen taal kunnen communiceren met zorgverleners.

Samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland

SGAN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de handen ineengeslagen om dit belangrijke project te realiseren. Beide organisaties erkennen het belang van toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht hun achtergrond. Door samen te werken aan de terugkeer van de tolkentelefoon, zetten SGAN en Patiëntenfederatie Nederland zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg voor nieuwkomers en vluchtelingen in Nederland.