Projectenoverzicht

NAAM PROJECT

DATUM

SAMENWERKINGSPARTNERS

STATUS

AMIF MHealth4all (EU project) GGZ

2022

UVA en met tien andere  Europese landen

Project loopt

Omgaan met Taalbarrières in de Zorg

2022

Patientenfederatie Nederland

Project loopt en wordt verlengd

Paradox of Choice (film en interview)

2022 tot 2024

Amsterdam UMC

Project loopt

KIDZ- richtlijnproject, taalprobleem in zorg

2023

Patientenfederatie Nederland

Project is gestart

Cliëntenraad

2022

Kenniswerkplaats Zingeving

Project loopt

Omgaan met andere culturen

2020

Instituut MEMO

Project loopt

Klankbord

2022

Zorginstituut Nederland

Project loopt

Lezingen over palliatieve zorg

2015

Erasmus, Fontys Hogeschool, AMC, Divers

Project loopt

Palliatieve zorgprojecten

2018 tot 2021

AMC

Project afgerond

Hepatitis B en C

2020 tot 2022

Lever patiëntenvereniging en PHAROS

Project afgerond

FEMININE (inentingsactie baarmoederhalskanker)

2020 tot 2022

RIVM en AMAN

Project afgerond

SGAN organiseert regelmatig voorlichting en informatiebijeenkomsten over diverse ziektes, Heeft in diverse steden Lotgenotengroepen, geeft lezingen en organiseert workshops. Zorgconsulenten van SGAN bezoeken patiënten, geven adviezen en doen in samenwerking met zorginstellingen veel onderzoeken over diverse thema’s binnen gezondheidszorg.